26 | 04 | 2017
ภายใน ก.ณ.
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
เผยแพร่ผลงาน
แหล่งข้อมูล
ห้องเรียนพิเศษ-กลุ่มสาระ
Login Form

รับรางวัลการแข่งขันร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทาน

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ระดับ ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ด.ญ.ศศินา มะลิเผือก ม.202 ด.ญ.มนัสนันท์ แพทย์ประเสริฐ ม.111

รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท น.ส.นิติวรดา รักเถาว์ ม.305 น.ส.ฟารีดา หวันเหล็ม ม.306 ระดับ ม.ปลาย รองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท น.ส.กานดามณี รัตนพล ม.506 น.ส.ปพิชญา อรุณเรือง ม.610 รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท น.ส.ภาวินี ศรีนวล ม.605 น.ส.รุ่งฟ้า มีพัฒน์ ม.406 ผู้ฝึกซ้อม คุณครูภัทรญาดา ไชยฤกษ์ และคุณครูสุดาวรรณ อภิศักดิ์มนตรี
การแข่งขันเพลงบอก ระดับ ม.ต้น "หัวข้อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2558"
ด.ช.คุณากร ประมุข (แม่เพลง) ด.ช.พงศธร ผอมดำ (มือฉิ่ง) ด.ญ.ปัทมวรรณ ใจอ่อน (ลูกคู่) ด.ญ.บุณยวีร์ สุทธิ (ลูกคู่) และ ด.ญ.ภูสุดา พิมเสน (ลูกคู่)
และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพลงบอก ระดับ ม.ปลาย "หัวข้อแนวทางปฏิรูปประเทศไทย ประจำปี 2558"
นายภูริณัฐ เมฆมณี (แม่เพลง) น.ส.นัทธมน ลิขิตชัยศิลป์ (มือฉิ่ง) น.ส.อธิมาศ สุมน (ลูกคู่) และนายจักพรรดิ์ หนูแก้ว (ลูกคู่) ผู้ฝึกซ้อม คุณครูชญานิศ คงหอม และคุณครูสุดใจ วิเศษสิงห์

แหล่งเรียนรู้สถิติผู้เข้าชม
1443382
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
1505
1770
6907
1425646
86407
75760
1443382

Your IP: 54.81.71.8
Server Time: 2017-04-26 20:51:14