Kanlayaneesithammarat
kn@kanlayanee.ac.th

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เผยแพร่ผลงาน

Login Form

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง ปฎิรูปการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ Active Learning
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
รศ.วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ
นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.12
กล่าวรายงาน  
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการโครงการอบรมทางวิชาการ
สถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (พว.) 
หัวหน้าคณะวิทยากร  ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คลิกดูภาพบรรยากาศ

หนังสือราชการ สพฐ.

แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เข้าชม

2568581
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
1649
9674
41238
2486425
93129
45728
2568581

Your IP: 54.198.23.251
Server Time: 2018-09-20 06:02:00