26 | 04 | 2017
ภายใน ก.ณ.
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
เผยแพร่ผลงาน
แหล่งข้อมูล
ห้องเรียนพิเศษ-กลุ่มสาระ
Login Form

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง ปฎิรูปการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ Active Learning
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
รศ.วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ
นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.12
กล่าวรายงาน  
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการโครงการอบรมทางวิชาการ
สถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (พว.) 
หัวหน้าคณะวิทยากร  ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คลิกดูภาพบรรยากาศ

แหล่งเรียนรู้สถิติผู้เข้าชม
1443328
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
1451
1770
6853
1425646
86353
75760
1443328

Your IP: 54.81.71.8
Server Time: 2017-04-26 20:43:27