23 | 03 | 2017
ภายใน ก.ณ.
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
เผยแพร่ผลงาน
แหล่งข้อมูล
ห้องเรียนพิเศษ-กลุ่มสาระ

งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559


คำสั่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ 13/2560

เรื่อง  มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ประจำปีการศึกษา 2559


คำสั่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ 280/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ปีการศึกษา 2559

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง

คำสั่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ 261/2559

เรื่อง  มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้  ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559

 

แบบฟอร์มเอกสารการฝึกซ้อมนักเรียน งานแข่งขันทางวิชาการ

 ขอเบิกเงินสนับสนุนหมายเลข 1  

 
สรุปผลการใช้เงินหมายเลข 2
     
การเดินทาง   
                         
รายชื่อนักเรียน ซ้อมเช้า  
          
รายชื่อนักเรียนซ้อมบ่าย              

แหล่งเรียนรู้สถิติผู้เข้าชม
1341001
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
405
1154
4872
1326051
59786
58622
1341001

Your IP: 23.23.49.196
Server Time: 2017-03-23 11:14:27