Kanlayaneesithammarat
kn@kanlayanee.ac.th

เผยแพร่ผลงาน

This module shows a list of the calendar months containing archived articles. After you have changed the status of an article to archived, this list will be automatically generated. Help


ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

25-28 มีนาคม  2561


 

ภาพการประชุมผู้ปกครอง 2-2560

11 มีนาคม  2561

ณ หอประชุมเมือง ทุ่งท่าลาด  นครศรีธรรมราช


 

ภาพขบวนแห่ผ้าขี้นธาตุ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

1 มีนาคม  2561


 

 

ภาพกิจกรรมสมโภชผ้าพระบฏ

26  กุมภาพันธ์  2561

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


 

ภาพกิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเนศ

24-25 กุมภาพันธ์ 2561

 


 

ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560

 9-14  กุมภาพันธ์  2561


 

ภาพกิจกรรมค่าย ในเครื่องแบบ

ปีการศึกษา 2560 

17-19  มกราคม  2561

 


 

 ภาพกิจกรรมวันครู 2561 

16  มกราคม  2561

ณ โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช

 


 

ภาพกิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

15  มกราคม  2561

ณ โรงแรมราวดี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


 

กิจกรรมให้ทานไฟ  กัลยาณีศรีธรรมราช

13  มกราคม  2561

 


 

ภาพโครงการชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 10 

100 ปี กัลยาณีสรนีธรรมราช

6-7  มกราคม  2561


 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5-2560

วันที่ 3-4 มกราคม 2561

ณ อำเภอสิชล และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 


 

ภาพกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ กัลยาณี ปีใหม่ 2561 (ภาคกลางวัน)

29 ธันวาคม 2560

 ภาพกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ กัลยาณี ปีใหม่ 2561 (ภาคกลางคืน)

29 ธันวาคม 2560

 ภาพกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

27-28 ธันวาคม  2560

ณ โรงแรมแกรนค์ปาร์ค

 ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 67

19-21 ธันวาคม 2560

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ภาพกิจกรรมการทำ MOU กัลยาณีศรีธรรมราช กับ king Edward VII

4 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์สายชั้น ม.5  

18 พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ฝั่ง 2

 ภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

16  พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรม ก.ณ. ก้าวคนละก้าว กับพี่ตูน

11  พฤศจิกายน  2560

 


 

ภาพกิจกรรมรักษ์มารยาทรักษ์สะอาด ม.1  ปีการศึกษา 2560

โดยเครือข่ายผู้ปกครองมัธยมศึกษาปีที่ 1

11  พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560

8   พฤศจิกายน 2560

ณ  ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น  2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 


ภาพกิจกรรมการอบรม Google App Foreducation

6-7 พฤศจิกายน  2560

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 


ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่วนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมสร้างเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียน รุ่นที่ 100

7-9 ตุลาคม  2560

ณ ลุงทัน แอนด์  โฮมสเตย์  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง


เกียรติบัตรการสร้างเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียน รุ่นที่ 100


 


ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นักเรียน ม.509 ปี 2560

ณ ฝายมีชีวิตวังเพดาน คลองท่าดี  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 60

14 กันยายน 2560 

 ภาพกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27  ปีการศึกษา 2560

วันที่ 6-8 กันยายน 2560

 


 

ภาพกิจกรรม อบรมการสร้าง Portfolio Online

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

2  กันยายน 2560

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


 ภาพสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

11-12 สิงหาคม  2560

ณ นิณีรีสอร์ท  จ.ตรัง

 ภาพกิจกรรมวันแม่ 60

11  สิงหาคม  2560

 ภาพกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปี 2560

25-26  กรกฎาคม 2560

 ภาพกิจกรรม ค่าย SMTE 

ครั้งที่ 6  22-24  มิถุนายน 2560 

ภาพกิจกรรมกรีฑาคณะสี

ปีการศึกษา 2560 

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู กัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ 8 มิถุยายน 2560

 ภาพกิจกรรม ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 15

วันที่ 3 มิถุนายน  2560

 


 

ภาพกิจกรรมการอบรม STEM ประถมศึกษา

1-3 พฤษภาคม  2560

ณ ศูนย์อบรม สพฐ44 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

29 เมษายน 2560

ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

(ภาพจากกล้องครูอรุณ  ไชยวรรณ์ และline กลุ่มกัลยาณี)


ภาพกิจกรรมการอบรม STEM มัธยมศึกษาตอนต้น

26-28 เมษายน  2560

ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 


ภาพกิจกรรมวันวิชาการ เปิดบ้านนางฟ้า ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559

27 กุมภาพันธ์  2560

(กล้องครูอรุณ) 


 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งครั้งที่  ปีการศึกษา 2559

27 กุมภาพันธ์  2560

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

16 กุมภาพันธ์ 2560

(จากกล้องครูอรุณ และline กลุ่มกัลยาณี)


 ภาพกิจกรรมประกวดการออกแบบเว็บไซด์ งานราชภัฏวิชาการ 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2000 บาท


ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคใต้และระดับชาติ 2559

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรม อบรม Active Learning

2-3 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(จากกล้องครูอรุณและline กลุ่มกัลยาณี)


 ภาพกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 66

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

27 มกราคม 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560

(กล้องครูอรุณ)


 ภาพกิจกรรม ค่ายลูกเสือ ม.3

18-20 มกราคม 2559

น้ำตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา

(กล้องครูอรุณ)  


 ภาพกิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ

ระดับชั้น ม.4    14 มกราคม 2560

ณ วัดชะเมา

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง

18-23 ธันวาคม 2559

(กล้องครูอรุณ)


 

This module shows a list of the most recently published and current Articles. Some that are shown may have expired even though they are the most recent. Help

This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • 12
 • Custom HTML Module
 • Latest Articles Module
 • คะแนนสอบสอนเสริม ม.2,ม.3
 • Content
 • Feed Display
 • First Blog Post
 • ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
 • อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • ลงทะเบียนชุมนุมและวิชาเลือกภาค1/61
 • ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี
 • ประกาศโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโครงการพิเศษ
 • สรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติยศ และผู้มีอุปการคุณ
 • ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอกัลยาณีฯ
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียน โครงการพิเศษ
 • ประกาศคะแนนสอบ ภาค 2/2560
 • มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • พิธีสมโภชผ้าพระบฏ 100 ปี กัลยาณีฯ
 • พิธีกรรมบวงสรวงฆเนศบูชา
 • สมัครปั่นจักรยาน "ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 • ANONYMOUS CYBER TEAM
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส
 • กิจกรรมให้ทานไฟ
 • ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561
 • ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์กัลยาณีศรีธรรมราช (Logo)
 • โลโก้โรงเรียน
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2560
 • ประชุมทางวิชาการผู้บริหารจาก KING EDWARD VII SECONDARY SCHOOL
 • เลื่อนการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
 • โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความอาลัยกับครอบครัวพิศสุวรรณ
 • งานบุคลากรและงบประมาณ
 • พิธีเกียรติยศมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
 • ขอเลื่อนประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “พิพิธภัณฑ์กัลยาณีศรีธรรมราช”
 • อบรมการถอดบทเรียนการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัด
 • อบรมปฏิบัติการ Google App For Education
 • สอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งครั้งที่ 10
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
 • ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2560
 • ประกาศผลการเรียน ภาค 1/2560
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานบริการ)
 • ขยายเวลาส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์กัลยาณีศรีธรรมราช
 • รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการ EP
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานบริการ
 • สอบปลายภาคเรียน1/2560
 • มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
 • สะเต็มภาคใต้
 • ประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)พิพิธภัณฑ์กัลยาณีศรีธรรมราช
 • งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
 • ผลคะแนนการสอบก่อนภาคเรียนและหลังภาคเรียน
 • ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรอง
 • สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560
 • สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560
 • กรีฑาคณะสีปีการศึกษา 2560
 • กรีฑาคณะสี
 • ลงนามโรงเรียนศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน
 • วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560
 • ประกาศคะแนนสอบโครงการวัดคุณภาพฯ นักเรียน ม.1
 • โลโก้โรงเรียนครบรอบ100ปี
 • ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียน1/2560
 • ครูสุธา หนูประสิทธิ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 • กิจกรรม NEW GEN SO GOOD V
 • กิจกรรม NEW GEN SO GOOD V
 • ประกาศคะแนนเรียนเสริม/ปรับพื้นฐาน
 • ผลการประกวด LOGO100 ปี กัลยาณีฯ
 • ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
 • อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
 • ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 • สพฐ44โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา
 • คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ EP
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ EP
 • รับรางวัลแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน
 • สพฐ.ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน
 • ชนะเลิศการแข่งขันเพลงบอกรางวัลโล่พระราชทาน
 • รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง
 • รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่งข้ามรั้วกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 • รับรางวัลการแข่งขันเทนนิสกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 • รองศักดิ์ชัย คงแก้วรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับประเทศ
 • รับรางวัลโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560
 • ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช "
 • ประกาศผลการสอบ โครงการพิเศษ EP และSMGP
 • การสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา
 • มอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ
 • รับรางวัลออกแบบเว็บไซด์
 • เกียรติบัตรอบรม Active Learning
 • อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 • รับรางวัลการแข่งขันการอ่านฟังเสียงระดับประเทศ
 • โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • รับรางวัลการแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย
 • ได้รับการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน
 • ได้รับการคัดเลือกร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา
 • ติว o-net ม.3, ม.6
 • ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งระดับชั้น ม.1 - ม.3
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • ประกาศปิดโรงเรียน 1 วัน
 • สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
 • q
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
 • เยาวชนคนเก่งครั้งที่ 9
 • กัลยาณีศรีธรรมราช’ แปรอักษรเลข ๙ พร้อมเพรียงสวยงาม น้อมถวายพ่อหลวง
 • ถวายความอาลัย
 • การแต่งกายของนักเรียน
 • ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ประกาศผลการเรียนที่ 1/2559
 • ตารางเรียน และตารางสอน ภาคเรียน 2/2559
 • การเตรียมตัวเข้าค่ายฝึกอบรม ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
 • สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ โครงการ SMGP
 • สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการ SMGP
 • สอบปลายภาค1_2559
 • รับทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน. (สาขาวิชาฟิสิกส์)
 • ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
 • รับรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • รับรางวัลการจัดสวนถาดวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์
 • รับรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล 3x3 Obec Youth Street Basketball Inspired by Thai PBS
 • Bookmark ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.
 • ชนะเลิศตอบปัญหา "สนุกกับภาษาไทย"
 • K.N.VOICE & DANCE รับรางวัลชนะเลิศ
 • รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ มอ.วิชาการ
 • รับรางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์
 • เข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดนาฎยวาทิตกิตติประกาศนาฏศิลป์ไทย
 • 12 สิงหา มหาราชินี
 • รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนอาเซียน
 • รับรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.- สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ
 • ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/ 2559
 • รับรางวัลชนะเลิศเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน
 • วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
 • งานร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 14
 • วันสถาปนาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • การทำทะเบียนประวัติ
 • ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน
 • ประกาศผลสอบคัดเลืคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
 • สพม.12 อบรมปฏิบัติการด้าน ICT
 • การรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้น ม.1
 • พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งบัวรอบหลวงปู่ทวด รุ่น 100 ปี
 • การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศซื้อหนังสือแบบเรียนวิธีพิเศษ
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • รับรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
 • การแข่งขันแต่งบทกลอนโครงการค่ายยุวชนคนกวี ปีที่ ๑
 • การแข่งขันแต่งบทกลอนโครงการค่ายยุวชนคนกวี
 • รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมไทย
 • เป็นตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 65
 • ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมวันพ่อ "5 ธันวา มหาราช"
 • รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ)
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
 • รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ภาคใต้การแข่งขันคำคม
 • รายละเอียดและใบสมัคร
 • การแข่งขันกีฬาดิวิชั่น"K.N.DIVISION PARTY 2015"
 • รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
 • รับรางวัลฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสThailand & Malaysia Junior Tennis Circuit 2015
 • นักเรียนโครงการSMGPรับรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
 • รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันกลอนสดงานเดือนสิบ
 • รับรางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงลูกทุ่งงานเดือนสิบ
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
 • การประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
 • การเตรียมตัวเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
 • ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 • นัดหมายนักเรียน
 • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
 • มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ
 • รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำปี 2558
 • ขอแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่
 • ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตและเป็นเกียรติในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
 • ประกาศสอบราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องปรับอากาศ
 • BOOKmark-ภาค2/2558
 • ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิกา จอมทอง
 • งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพัชรี ขวัญสง
 • กิจกรรมวันแม่ " 12 สิงหา มหาราชินี "
 • กิจกรรม KANLAYANEE ASEAN DAY
 • รับรางวัลการแข่งขันร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทาน
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
 • รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน
 • การแข่งขันกรีฑาคณะสีปี 2558
 • รับรางวัลรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน
 • วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • อบรมการใช้งานGoogle Apps for Education
 • รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • การประชุมสัมมนาองค์กรเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
 • ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 13
 • ออกกำลังกายเนื่องในวันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day)
 • บริจาคโลหิต
 • ประกันคุณภาพภายใน
 • งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
 • แสดงนาฏศิลป์ งานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช
 • การใช้งานอีเมลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4
 • ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2558
 • ขอแสดงความยินดี
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (สอนภาษาอังกฤษ)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ (EP)
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
 • การรับคู่มือใบสมัครภาคปกติ
 • คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน
 • ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
 • ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการประดับ แก้วนาม
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (จ้าหน้าที่การเงิน)
 • ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่
 • เชิญชมงานเปิดบ้านนางฟ้า
 • อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเยี่ยมโรงเรียน
 • ประธานนักเรียนรับรางวัลเยาวชนคนดี
 • ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด
 • สรุปเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนคอมพิวเตอร์ภาคภาษาอังกฤษ)
 • ตรวจสอบประวัติ ก.พ.7
 • ตรวจสอบประวัติ (ก.พ.7)
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 • ครูเชาวน์ สุวรรณชล 10 ครูไทยหัวใจไอที
 • ติดต่อเรา
 • โบราณสถานสำคัญประจำโรงเรียน
 • รายละเอียดการสมัคร
 • เพลงโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • ชิงแชมป์
 • ประวัติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ผลงานทางวิชาการ

แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เข้าชม

2568544
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
1612
9674
41201
2486425
93092
45728
2568544

Your IP: 54.198.23.251
Server Time: 2018-09-20 05:39:06