Kanlayaneesithammarat
kn@kanlayanee.ac.th

เผยแพร่ผลงาน

This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • 12
 • Custom HTML Module
 • Latest Articles Module
 • คะแนนสอบสอนเสริม ม.2,ม.3
 • Content
 • Feed Display
 • First Blog Post
 • ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
 • อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • ลงทะเบียนชุมนุมและวิชาเลือกภาค1/61
 • ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี
 • ประกาศโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโครงการพิเศษ
 • สรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติยศ และผู้มีอุปการคุณ
 • ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอกัลยาณีฯ
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียน โครงการพิเศษ
 • ประกาศคะแนนสอบ ภาค 2/2560
 • มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • พิธีสมโภชผ้าพระบฏ 100 ปี กัลยาณีฯ
 • พิธีกรรมบวงสรวงฆเนศบูชา
 • สมัครปั่นจักรยาน "ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 • ANONYMOUS CYBER TEAM
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส
 • กิจกรรมให้ทานไฟ
 • ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561
 • ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์กัลยาณีศรีธรรมราช (Logo)
 • โลโก้โรงเรียน
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2560
 • ประชุมทางวิชาการผู้บริหารจาก KING EDWARD VII SECONDARY SCHOOL
 • เลื่อนการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
 • โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความอาลัยกับครอบครัวพิศสุวรรณ
 • งานบุคลากรและงบประมาณ
 • พิธีเกียรติยศมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
 • ขอเลื่อนประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “พิพิธภัณฑ์กัลยาณีศรีธรรมราช”
 • อบรมการถอดบทเรียนการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัด
 • อบรมปฏิบัติการ Google App For Education
 • สอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งครั้งที่ 10
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
 • ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2560
 • ประกาศผลการเรียน ภาค 1/2560
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานบริการ)
 • ขยายเวลาส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์กัลยาณีศรีธรรมราช
 • รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการ EP
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานบริการ
 • สอบปลายภาคเรียน1/2560
 • มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
 • สะเต็มภาคใต้
 • ประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)พิพิธภัณฑ์กัลยาณีศรีธรรมราช
 • งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
 • ผลคะแนนการสอบก่อนภาคเรียนและหลังภาคเรียน
 • ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรอง
 • สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560
 • สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560
 • กรีฑาคณะสีปีการศึกษา 2560
 • กรีฑาคณะสี
 • ลงนามโรงเรียนศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน
 • วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560
 • ประกาศคะแนนสอบโครงการวัดคุณภาพฯ นักเรียน ม.1
 • โลโก้โรงเรียนครบรอบ100ปี
 • ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียน1/2560
 • ครูสุธา หนูประสิทธิ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 • กิจกรรม NEW GEN SO GOOD V
 • กิจกรรม NEW GEN SO GOOD V
 • ประกาศคะแนนเรียนเสริม/ปรับพื้นฐาน
 • ผลการประกวด LOGO100 ปี กัลยาณีฯ
 • ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
 • อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
 • ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 • สพฐ44โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา
 • คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ EP
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ EP
 • รับรางวัลแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน
 • สพฐ.ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน
 • ชนะเลิศการแข่งขันเพลงบอกรางวัลโล่พระราชทาน
 • รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง
 • รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิ่งข้ามรั้วกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 • รับรางวัลการแข่งขันเทนนิสกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 • รองศักดิ์ชัย คงแก้วรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับประเทศ
 • รับรางวัลโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560
 • ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช "
 • ประกาศผลการสอบ โครงการพิเศษ EP และSMGP
 • การสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา
 • มอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ
 • รับรางวัลออกแบบเว็บไซด์
 • เกียรติบัตรอบรม Active Learning
 • อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 • รับรางวัลการแข่งขันการอ่านฟังเสียงระดับประเทศ
 • โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • รับรางวัลการแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย
 • ได้รับการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน
 • ได้รับการคัดเลือกร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา
 • ติว o-net ม.3, ม.6
 • ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งระดับชั้น ม.1 - ม.3
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • ประกาศปิดโรงเรียน 1 วัน
 • สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
 • q
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
 • เยาวชนคนเก่งครั้งที่ 9
 • กัลยาณีศรีธรรมราช’ แปรอักษรเลข ๙ พร้อมเพรียงสวยงาม น้อมถวายพ่อหลวง
 • ถวายความอาลัย
 • การแต่งกายของนักเรียน
 • ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ประกาศผลการเรียนที่ 1/2559
 • ตารางเรียน และตารางสอน ภาคเรียน 2/2559
 • การเตรียมตัวเข้าค่ายฝึกอบรม ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
 • สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ โครงการ SMGP
 • สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการ SMGP
 • สอบปลายภาค1_2559
 • รับทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน. (สาขาวิชาฟิสิกส์)
 • ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
 • รับรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • รับรางวัลการจัดสวนถาดวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์
 • รับรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล 3x3 Obec Youth Street Basketball Inspired by Thai PBS
 • Bookmark ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.
 • ชนะเลิศตอบปัญหา "สนุกกับภาษาไทย"
 • K.N.VOICE & DANCE รับรางวัลชนะเลิศ
 • รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ มอ.วิชาการ
 • รับรางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์
 • เข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดนาฎยวาทิตกิตติประกาศนาฏศิลป์ไทย
 • 12 สิงหา มหาราชินี
 • รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนอาเซียน
 • รับรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.- สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ
 • ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/ 2559
 • รับรางวัลชนะเลิศเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน
 • วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
 • งานร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 14
 • วันสถาปนาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • การทำทะเบียนประวัติ
 • ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน
 • ประกาศผลสอบคัดเลืคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
 • สพม.12 อบรมปฏิบัติการด้าน ICT
 • การรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้น ม.1
 • พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งบัวรอบหลวงปู่ทวด รุ่น 100 ปี
 • การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศซื้อหนังสือแบบเรียนวิธีพิเศษ
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • รับรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
 • การแข่งขันแต่งบทกลอนโครงการค่ายยุวชนคนกวี ปีที่ ๑
 • การแข่งขันแต่งบทกลอนโครงการค่ายยุวชนคนกวี
 • รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมไทย
 • เป็นตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 65
 • ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมวันพ่อ "5 ธันวา มหาราช"
 • รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ)
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
 • รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ภาคใต้การแข่งขันคำคม
 • รายละเอียดและใบสมัคร
 • การแข่งขันกีฬาดิวิชั่น"K.N.DIVISION PARTY 2015"
 • รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
 • รับรางวัลฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสThailand & Malaysia Junior Tennis Circuit 2015
 • นักเรียนโครงการSMGPรับรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
 • รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันกลอนสดงานเดือนสิบ
 • รับรางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงลูกทุ่งงานเดือนสิบ
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
 • การประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
 • การเตรียมตัวเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
 • ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 • นัดหมายนักเรียน
 • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
 • มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ
 • รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำปี 2558
 • ขอแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่
 • ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตและเป็นเกียรติในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
 • ประกาศสอบราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องปรับอากาศ
 • BOOKmark-ภาค2/2558
 • ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิกา จอมทอง
 • งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพัชรี ขวัญสง
 • กิจกรรมวันแม่ " 12 สิงหา มหาราชินี "
 • กิจกรรม KANLAYANEE ASEAN DAY
 • รับรางวัลการแข่งขันร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทาน
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
 • รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน
 • การแข่งขันกรีฑาคณะสีปี 2558
 • รับรางวัลรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน
 • วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • อบรมการใช้งานGoogle Apps for Education
 • รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • การประชุมสัมมนาองค์กรเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
 • ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 13
 • ออกกำลังกายเนื่องในวันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day)
 • บริจาคโลหิต
 • ประกันคุณภาพภายใน
 • งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
 • แสดงนาฏศิลป์ งานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช
 • การใช้งานอีเมลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4
 • ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2558
 • ขอแสดงความยินดี
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (สอนภาษาอังกฤษ)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ (EP)
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
 • การรับคู่มือใบสมัครภาคปกติ
 • คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน
 • ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
 • ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการประดับ แก้วนาม
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (จ้าหน้าที่การเงิน)
 • ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่
 • เชิญชมงานเปิดบ้านนางฟ้า
 • อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเยี่ยมโรงเรียน
 • ประธานนักเรียนรับรางวัลเยาวชนคนดี
 • ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด
 • สรุปเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนคอมพิวเตอร์ภาคภาษาอังกฤษ)
 • ตรวจสอบประวัติ ก.พ.7
 • ตรวจสอบประวัติ (ก.พ.7)
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 • ครูเชาวน์ สุวรรณชล 10 ครูไทยหัวใจไอที
 • ติดต่อเรา
 • โบราณสถานสำคัญประจำโรงเรียน
 • รายละเอียดการสมัคร
 • เพลงโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • ชิงแชมป์
 • ประวัติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ผลงานทางวิชาการ

แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เข้าชม

2568563
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
1631
9674
41220
2486425
93111
45728
2568563

Your IP: 54.198.23.251
Server Time: 2018-09-20 05:48:12