ลงข่าวประชาสัมพันธ์

 

ระบบเปิดให้บริการลงประกาศข่าวผ่าน Google Form เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้คนสามารถลงประกาศข่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งข่าวหรือบทความที่ท่านกรอกหากผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางเราจะลงเว็บไซต์ให้ภายใน 24 ชั่วโมง

ลงข่าวประกาศ >>> https://goo.gl/forms/etx9xVjlcp4XYdNU2