เตรียมความพร้อมสู่การนำเสนอผลงาน IS

"ให้น้องๆ ทุกคนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้เตรียมนำเสนอผลการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 แล้วจัดส่งผลงานภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 

 

และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560  :

ช่่องทางในการส่งงาน

1.ทางตรง ในคาบเรียน

2. ห้อง IS  

3. ทาง comment   New gen so Good

4. FB : ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

5.ทางเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางข้างต้นและ 0813961594 คะ

(สำหรับตัวอย่างการนำเสนอผลงาน IS  สามารถมาดูได้ที่ห้อง IS )"

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่