ตารางกำหนดการเรียน IS3 ม.6 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดตารางเรียน IS3 ม.6 ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/file/d/0B9TzFJOFeKANU0FrTVAxLWJWcGc/view?usp=sharing