รับโล่แกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียง ประจำปี 2559

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดย ท่าน ดร. ส. สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ คุณครูรุ่งทิพ จันทร์มุณี เป็นตัวแทนไปรับโล่แกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียง ประจำปี 2559