ศูนย์ คพพ.ก.ณ. รับรางวัลชนะเลิศ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ก.ณ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดการต่อต้านทุจริตคอรับชั่น ประจำปี 2559 รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท