การสร้างฟอร์มส่งงานจาก google form

ดาวน์โหลดเอกสาร การสร้างฟอร์มเพื่อให้เพื่อนส่งงานผ่าน google form คลิกที่นี่
อดมินห้องใดไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ที่ FB: อนุชิต  รักษาพล
งานประเภทไฟล์ เช่น pdf ให้นักเรียนอัพโหลดผ่าน google Drive ก่อน จากนั้นจึงนำลิงค์มาใส่ในฟอร์มครับ