ชิ้นงาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชื่องาน ไฟล์งาน ผู้ที่ดาวน์โหลด
ตัวอย่างงานการกำองค์ความรู้ไปบริการสังคม.pdf ดาวน์โหลด ดู
งานการนำองค์ความรู้ไปบริการสังคม.docx ดาวน์โหลด ดู
ตัวอย่างงานประมาณค่าใช้จ่าย.pdf ดาวน์โหลด ดู
งานประมาณค่าใช้จ่าย.dpcx ดาวน์โหลด ดู

 

อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2:20 น.  15/12/2559