ผลงานนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2558

ห้อง กิจกรรม / สถานที่ รูปภาพ / วิดีโอ
ม. 306  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ดู
ม. 308 ทำความสะอาดสำนักสงฆ์วัดน้ำรอบ ดู
ม. 308 จัดตกแต่งสถานที่บริเณหน้าตึกอึ่งค่ายท่าย

ดูภาพกิจกรรม

ดูการนำเสนอกิจกรรม

ม. 308  Smile for you ดู
ม. 309 กลุ่มโรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์ ดู
ม. 310 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ดู
ม. 312 ทีมวิจัยยุงลาย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ดูภาพกิจกรรม

ดูการนำเสนอกิจจกรรม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางใหญ่ ดู
- สานฝัน ปันรักให้น้อง ดู