ผู้ดูแลเว็บไซต์ รุ่น 2

รุ่นที่ 2  
นางสาวภคพร  เปาะทองคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 301 เลขที่ 41
5930141
ติดต่อ : โทร 0845997985
FB : อิงค์ ภคพร
Line ID : inkwuyifan

   
59302
    59303
    นางสาววรกานต์ อินทรณรงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 304 เลขที่ 38
59304
ติดต่อ : 0853930476
FB : ไจแอ้นน ' แจนน.
Line : jannjs
   

นายพงศธร ผอมดำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 305 เลขที่ 13
5930513
ติดต่อ: 0649485221
FB: ชื่ออะไรก็ได้ ชื่อเต้ยดีที่สุด
Line: teoy305
ผู้ช่วยแอดมิน

    59306
    59307
   

นายตะวันไท สัจจศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 308 เลที่ 6
59308
ติดต่อ : โทร 0935759291
FB : ม้ายงาย.ย 'จำได้มั้ย.
ผลงาน :

   

นายศังกร  ว่องกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 309 เลขที่ 17
5930917
ติดต่อ: 0986709574
FB: Ser'z Baron
Line: vendettath

   

นายคุณากร แป้นน้อย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 310 เลที่ 29
5931029
ติดต่อ : โทร 0954081033
FB: Kon Mung Krub

    59311
    59312