การอบรมเวิร์คช็อปจรวดขวดน้ำ (2)

ขอชื่นชม นักเรียน และคุณครู ที่ผ่านการอบรมเวิร์คช็อปจรวดขวดน้ำ ณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โดยองค์การบริหารส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คลิกที่นี่ เพื่อดูเกียรติบัตร

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ

ขอชื่นชมนักเรียนที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่ เพื่อดูเกียรติบัตร