ผู้สมัครบันทึกข้อมูลและพิมพ์จากที่บ้านได้ตั้งแต่วันที่ 14-30 มีนาคม 2560 (หลังจากรับคู่มือการสมัครสามารถบันทึกข้อมูลได้ก่อน และกลับไปเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลภายหลังได้ )
 
  ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชให้บริการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ผลสอบ o-net ในวันรับสมัคร 27-30 มีนาคม 2560
 
 
 
 
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137