จำหน่ายคู่มือการสมัคร  ห้องประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าโรงเรียน ฝั่งถนนราชดำเนิน  
   
 
   
สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2  
   
 
   
สถานที่บันทึกข้อมูลออนไลน์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4  
   
   
 
 
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137