ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์    
 
  เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว
   
 
   
 
   
 
   
  เสร็จแล้วกลับไปที่ระบบค้นหา ตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่ง
   
 
   
 

เมื่อตรวจสอบแล้วเมื่อเห็นว่าข้อมูลถูกต้องก็สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลผู้สมัครได้

   
   
 
   
 
 

ใบบันทึกข้อมูลที่ต้องนำมาในวันรับสมัคร 27-30 มีนาคม 2560

 
   
  หากไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูลที่บ้าน ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้บริการบันทึกข้อมูล พิมพ์ใบบันทึกข้อมูลผู้สมัคร และพิมพ์ผลคะแนน O-net
   
  ตัวอย่างใบบันทึกข้อมูลออนไลน์ ระดับชั้น ม.1
   
   
 
   
  ตัวอย่างใบบันทึกข้อมูลออนไลน์ ระดับชั้น ม.4
   
 
   
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137