คลิกดูขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

 
บันทึกข้อมูลแล้วพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารส่งในวันเรียนปรับพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137