ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์
นายกิตติพิชญ์ เทพทอง ม.611 ได้รับเหรียญเงิน
นายกิตติศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ม.611 ได้รับเหรียญทองแดง
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนคาร จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563