ครูเดชา หนูมณีและครูภัททิยะ จันทร์อุดม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่าน KidBright AI Platform (ขั้นสูง)

ครูเดชา หนูมณีและครูภัททิยะ จันทร์อุดม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ทีมนักวิจัยเนคเทค (ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่าน KidBright AI Platform (ขั้นสูง)
ให้กับคุณครูและโรงเรียนภาคใต้ ณโรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง