มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และทำการติดตั้ง ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 15 เครื่อง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563