กิจกรรม

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น

ทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประกอบด้วย ครูภัททิยะ จันทร์อุดม ครูเดชา หนูมณี  และ นางสาวญาณิศา เทพยศ นักเรียน 511เข้าร่วมการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น 18 กุมภาพันธ์ 2564 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright online” ครั้งที่ 3 KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ภายใต้ธีมงาน: Data Science with KidBright โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน รวมพลคน KidBright และการแข่งขัน KidBright […]

สพฐ.ทดลองใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเยี่ยมชมการทดลองใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช    

ทีมกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย“KidBright AI Bot Tournament”

ครูภัททิยะ จันทร์อุดม ครูเดชา หนูมณี  และ นางสาวญาณิศา เทพยศ นักเรียน 511 เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament”  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ คลิกอ่านรายละอียด  

จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education Google Classroom

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education Google Classroom ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม  2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลิกดูภาพกิจกรรม    

ครูเดชา หนูมณีและครูภัททิยะ จันทร์อุดม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่าน KidBright AI Platform (ขั้นสูง)

ครูเดชา หนูมณีและครูภัททิยะ จันทร์อุดม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ทีมนักวิจัยเนคเทค (ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่าน KidBright AI Platform (ขั้นสูง) ให้กับคุณครูและโรงเรียนภาคใต้ ณโรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง    

1 2 3 8