หน้าแรก

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  660 ถ. ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น

กิจกรรมค่าย SMGP

ค่ายภาษาอังกฤษ

ในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

2 ก.พ. 2566

ค่ายศึกษาวัฒนธรรมภาคกลาง – ภาคเหนือ – ภาคอีสาน

ในวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางดครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรมภาคกลาง – ภาคเหนือ – ภาคอีสาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

2 ก.พ. 2566

แนะนำสถานที่

Message us