กิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.1

เมื่อวันที่ 12-16 ที่ผ่านมาทางโครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.1 โครงการ SMGP ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายหว้ากอ อพวช. จังหวัด ปทุมธานี และ ซาฟารีเวิลด์ ที่จังหวัด กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

Message us