กิจกรรม

กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้

กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการ SMGP และ EP ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

18 ต.ค. 2565

การแข่งขันเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมการแข่งขันเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนบนประจำปีการศึกษา 2565

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

30 มิ.ย. 2565

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

18 มิ.ย. 2564

กิจกรรมศึกษาปฏิบัติการเคมีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ม.4 ปี 2/2563

ทางโครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมศึกษาปฏิบัติการเคมีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้นักเรียนนักเรียนชั้นม.411

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

30 มี.ค. 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 102) วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีฯ

แพลนต์

25 มี.ค. 2564

Message us