ค่ายวิทยาศาสตร์รวม

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมค่าย เนืองในโอกาศ ค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือยข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Online

Message us