ค่ายภาษาอังกฤษ

ในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

2 ก.พ. 2566

ค่ายศึกษาวัฒนธรรมภาคกลาง – ภาคเหนือ – ภาคอีสาน

ในวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางดครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรมภาคกลาง – ภาคเหนือ – ภาคอีสาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

2 ก.พ. 2566

ค่ายวันวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางโครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายวันวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 3
ณ กรุงเทพและธนบุรี

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

2 ก.พ. 2566

กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้

กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการ SMGP และ EP ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

18 ต.ค. 2565
1 2 3
Message us