ค่ายภาษาอังกฤษ

ในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

2 ก.พ. 2566

ค่ายศึกษาวัฒนธรรมภาคกลาง – ภาคเหนือ – ภาคอีสาน

ในวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางดครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรมภาคกลาง – ภาคเหนือ – ภาคอีสาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

2 ก.พ. 2566

ค่ายวันวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางโครงการ SMGP ได้จัดกิจกรรมค่ายวันวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 3
ณ กรุงเทพและธนบุรี

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

2 ก.พ. 2566

ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมราช

ทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรี ได […]

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

22 ส.ค. 2565

ค่ายวิทยาศาสตร์รวม

ค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือยข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2565

smgp กัลยาณีศรีธรรมราช

30 มิ.ย. 2565
1 2
Message us